ČSOP RADHOŠŤ

SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU BESKYD

"Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil"

Jean Campriston de Galbert

Jsme ochránci přírody z Rožnova pod Radhoštěm a naše činnost ZO je zaměřena na péči o chráněná a přírodně vzácná území, druhovou ochranu, environmentální výchovu a osvětu i ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Výstupem je pak praktická činnost v terénu, realizace projektů, odborných konzultací, výstav, přednášek, exkurzí nebo vydávání informačních materiálů. 

Vážení milovníci přírody, pokud Vám není lhostejný stav našeho životního prostředí a máte o naší činnost a aktivity zájem, můžete nás podpořit ve prospěch účtu 2601013674/2010

DĚKUJEME VÁM ! 

JSME TU PRO VÁS A PRO PŘÍRODU JIŽ 26 LET !

                             724 804 161, 775 371 249

                                  ZÁCHRANA ŽIVOČICHŮ V ROŽNOVĚ - ČSOP RADHOŠŤ


   AKTUALITY Z FOTOPASTÍ ČSOP RADHOŠŤ V BESKYDECH - 18.10.2020

FOTO MĚSÍCE LISTOPAD

    Krásy podzimu na Rožnovsku

 FOTO: Stanislav Prečan


ODKAZY NA STRÁNKY NAŠICH KAMARÁDSKÝCH ORGANIZACÍ A STÁTNÍCH INSTITUCÍ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ OCHRANOU PŘÍRODY.