en-Ochrana ptáků ve městě Rožnově

09/06/2020

Město Rožnov pod Radhoštěm patří mezi města, kde má svůj domov mnoho ptačích druhů. Najdeme zde dostatek městské zeleně. Park podél řeky Bečvy poskytuje ptákům hnízdní možnosti i vhodné přírodní úkryty před jejich predátory. 

Nesmíme samozřejmě také opomenout další iniciativu různých organizací a jejich budov, kde sídlí, či snahu obyvatelů našeho města, vyvěšovat budky pro různé druhy ptactva. Blízkost lidských obydlí je jejich domovem a vzájemné soužití s lidmi jim nevadí a přináší jim i užitek.

Česká společnost ornitologická (dále jen ČSO) již před několika lety zahájila program na ochranu ptačích druhů u lidských sídel. Zaznamenává rizikové faktory, které mohou ptáky ohrožovat. Jedná se například o nezabezpečené sloupy elektrického vedení, dopravní rizika či přímou likvidaci hnízdních lokalit. Český svaz ochránců přírody Radhošť také monitoruje situaci v našem městě a snaží se vyhledávat překážky, které mohou způsobit ptákům zranění, ohrožení na životě i smrt. S tím nepřímo souvisí i to, že v posledních dnech přibývá nalezených zraněných živočichů a mezi nimi i ptáků. Jedním z problémů, na které bych chtěl zejména upozornit, jsou již tradičně prosklené plochy autobusových zastávek, skleněné průhledy kaváren a další podobná místa. Ptáky nevaruje před sklem tvar nálepek např. dravců, ale vizuální podnět, tzn. více překrývajících se vzorů. Mohou to být kromě siluet i různé designové prvky upozorňující na neprostupnost skel. Řešením jsou také nálepky s UV efektem. Ptáci vidí tyto tvary jako svítící objekty, i když jsou pro naše oči téměř neviditelné. Do databáze jsem zařadil v minulém roce i místa v našem městě. Nález mrtvých ptáků v poslední době mě přiměl se k této tématice opět vrátit a nějakým způsobem na tuto situaci upozornit. Protože jsou tato místa již zapsána v databázi ČSO, nebude podle mého názoru složité najít vhodné řešení. S vedením města Rožnova bychom pomohli ptačím druhům tyto překážky odstranit.

Chtěl bych proto oslovit obyvatele našeho města, jestli by organizaci ČSOP Radhošť v této problematice pomohli. Mohou upozornit na kritická místa a zachránit tak další ptačí životy. Své nálezy posílejte na e-mail: synlovcemedvedu2@centrum.cz. Připojte fotografii a GPS souřadnice místa, kde chybí již zmiňované prvky, které ohrožují ptačí druhy. Více informací najdete na webových stránkách www.birdlife.cz. Předem děkujeme za pomoc.

Není nad to vstát v pět hodin ráno a zaposlouchat se do ptačího zpěvu. Protože ptačí druhy z naší přírody rychle mizí, je načase jim pomoci.

S láskou k přírodě....

Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP Radhošť, člen ČSO

FOTOGRAFIE: Terezka Šulganová, 9 let

nález mrtvé sýkory modřinky/ulice Bayerova