ČSOP RADHOŠŤ
SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU BESKYD

...

Jsme ochránci přírody z Rožnova pod Radhoštěm a naše činnost ZO je zaměřena na péči o chráněná a přírodně vzácná území, druhovou ochranu, environmentální výchovu a osvětu i ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Výstupem je pak praktická činnost v terénu, realizace projektů, odborných konzultací, výstav, přednášek, exkurzí nebo vydávání informačních materiálů. 

Vážení milovníci přírody, pokud Vám není lhostejný stav našeho životního prostředí a máte o naší činnost a aktivity zájem, můžete nás podpořit ve prospěch účtu 2601013674/2010

DĚKUJEME VÁM !

FOTO MĚSÍCE  - ČERVENEC

Autor: Jana Halúzová