ČSOP RADHOŠŤ
SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU BESKYD

"Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil"

Jean Campriston de Galbert

Jsme ochránci přírody z Rožnova pod Radhoštěm a naše činnost ZO je zaměřena na péči o chráněná a přírodně vzácná území, druhovou ochranu, environmentální výchovu a osvětu i ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Výstupem je pak praktická činnost v terénu, realizace projektů, odborných konzultací, výstav, přednášek, exkurzí nebo vydávání informačních materiálů. 

Vážení milovníci přírody, pokud Vám není lhostejný stav našeho životního prostředí a máte o naší činnost a aktivity zájem, můžete nás podpořit ve prospěch účtu 2601013674/2010

DĚKUJEME VÁM !


FOTO MĚSÍCE  - ZÁŘÍ

Hřib smrkový (Boletus edulis Bull. 1782)

Autor: Michal Šulgan