ČSOP RADHOŠŤ
SPOLEČNĚ PRO PŘÍRODU BESKYD

"Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil"

Jean Campriston de Galbert

Jsme ochránci přírody z Rožnova pod Radhoštěm a naše činnost ZO je zaměřena na péči o chráněná a přírodně vzácná území, druhovou ochranu, environmentální výchovu a osvětu i ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Výstupem je pak praktická činnost v terénu, realizace projektů, odborných konzultací, výstav, přednášek, exkurzí nebo vydávání informačních materiálů. 

Vážení milovníci přírody, pokud Vám není lhostejný stav našeho životního prostředí a máte o naší činnost a aktivity zájem, můžete nás podpořit ve prospěch účtu 2601013674/2010

DĚKUJEME VÁM !

                            724 804 161, 775 371 249

                                 ZÁCHRANA ŽIVOČICHŮ V ROŽNOVĚ - ČSOP RADHOŠŤ


FOTO MĚSÍCE ČERVEN

                                                     Bradáček vejčitý (Listera ovata)                                               

                                                             AUTOR: Michal Šulgan

Od února do března rysové opouštějí své obvyklé trasy, intenzivně značkují své teritorium a vydávají se hledat partnera. V tuto dobu můžeme slyšet i výrazné, daleko slyšitelné "uaaum", případně i prskání a další hlasové projevy. Vlastní páření rysů je poměrně krátké, předchází mu však časté pozdravování partnerů jemným drcáním čel a vzájemným ošetřováním srsti.

Po deseti týdnech březosti, nejčastěji v květnu, rodí samice v houštině, na skále nebo pod vývratem stromu jedno až čtyři (nejčastěji dvě) mláďata, která zůstávají s matkou až do období dalšího páření. Během této doby se od ní naučí vše, co potřebují k samostatnému životu.


ODKAZY NA STRÁNKY NAŠICH KAMARÁDSKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ OCHRANOU PŘÍRODY.