AKTUALITY
Co se u nás děje...

V nitru beskydských kopců se v rozpukaných pískovcových blocích nalézá útočiště vzácných a ohrožených druhů naší fauny - netopýrů. Jeskynní systémy jim zde umožňují v klidu přečkat zimu a nerušeně pobývat pozoruhodným životem.

V letošním roce jsme od ZO ČSOP Veronika Hostětín získali pro naši zahradu, kde se snažíme o šetrné hospodaření v souladu s přírodou, ocenění "Přírodní zahrada".

V těchto krásných dnech nemusíte jen vyrazit na dlouhé výlety do Beskyd. Stačí se jen tak odpoledne projít podzimním parkem v Rožnově pod Radhoštěm a v tichu se unášet barvami, kterými malovala příroda.

Když jsem v září v deštivém ránu zamířil do kostela, zastavil jsem se u chrámových dveří a můj pohled náhodně spočinul na tmavším místě na fasádě. Říkal jsem si, co to může být. Je to jen špinavá zeď nebo něco jiného? Teprve, když jsem se podíval o dost blíže, rozpoznal jsem v tmavě černo-šedé skvrně nočního motýla - lišaje.

Ve Smutném údolí na Bílé najdeme spoustu jedinečných druhů rostlin i živočichů - např. vlhkomilnou vzácnou rostlinu toliji bahenní (Parnassia palustris), prudce jedovatý oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) nebo ropuchu obecnou (Bufo bufo, Laurenti, 1768).

V současné době se členové ZO ČSOP Radhošť, stejně jako i v minulých letech aktivně věnují managamentu chráněných území v CHKO Beskydy.