AKTUALITY
Co se u nás děje...

Ve Smutném údolí na Bílé najdeme spoustu jedinečných druhů rostlin i živočichů - např. vlhkomilnou vzácnou rostlinu toliji bahenní (Parnassia palustris), prudce jedovatý oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) nebo ropuchu obecnou (Bufo bufo, Laurenti, 1768).

V současné době se členové ZO ČSOP Radhošť, stejně jako i v minulých letech aktivně věnují managamentu chráněných území v CHKO Beskydy.

V těchto dnech probíhá na přírodní památce Poskla (dále jen PP) sečení orchidejových luk, které má za úkol přispět k ochraně jedinečných lučních společenstev na Valašsku a také pomoci k růstu biodiverzity na této lokalitě.

V listnatých lesích Beskyd můžeme pod listím, kameny nebo na vyhřátých místech zalitých sluncem objevit slepýše křehkého (Anguis fragilis).

V těchto letních dnech můžete na své zahradě najít spoustu zajímavých živočichů, kteří jsou běžnému pozorovateli přírody skryti.

Příroda Beskyd se mění podle ročních období, mění se podle počasí a mění se ve dne i v noci. Každý z mnoha druhů živočichů vyhledává pro svůj odpočinek nebo aktivitu jiný čas. Vydejme se spolu za zvuky noční přírody, která nám poodhalí tajemství, kdo se za nimi ukrývá.

Na rozkvetlých květnatých loukách v Rožnově a okolí můžeme v této době najít nejvzácnější rostliny naší přírody - orchideje. Z koberců kopretin, zvonků a kohoutků našim očím neuniknou výrazné fialové květy Vstavačů mužských (Orchis mascula) a Prstnatců májových (Dactylorhiza majalis).

V zahradách, na loukách a pastvinách můžeme spatřit poletovat jednoho z našich běžných druhů motýlů. Na křídlech má kulatá duhová "očka" a podle toho také dostal svůj název.