NAŠI LIDÉ

Aneb kdo je kdo...

Michal Šulgan

předseda ZO, pedagog volného času, fotograf a  publicista

     Ing. František           Šulgan

hospodář ZO, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny - CHKO Beskydy, vedoucí Mladých ochránců přírody LEDŇÁČCI

  Vladimíra        Šulganová, DiS.

pedagog v MŠ, zaměřuje se na podporu předškolní ekologické výchovy a rozvoj osobnosti

  Mgr. Jan husák

učitel zeměpisu a biologie na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a edukátor v Muzeu regionu Valašsko

Mgr. Miroslav Kubín

praxe ve státní správě, zkušenosti s vedením projektů a lidí, zaměření na obnovování přirozených funkcí vodních toků a poříčních ekosystémů

Mgr. Michal Bojda

učitel přírodopisu a zeměpisu, monitoring a ochrana velkých šelem, práce v Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách