NAŠI LIDÉ

Aneb kdo je kdo...

Michal Šulgan

předseda ZO, pedagog volného času, fotograf a  publicista

                                                          Ing. František Šulgan

hospodář ZO, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny - CHKO Beskydy, vedoucí Mladých ochránců přírody LEDŇÁČCI

 Mgr. Michal Bojda

učitel přírodopisu a zeměpisu, monitoring a ochrana velkých šelem, práce v Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách

                                                          Vladimíra Šulganová, DiS.

pedagog v MŠ, zaměřuje se na podporu předškolní ekologické výchovy a rozvoj osobnosti