NAŠE ČINNOST

Co kdy a kde děláme pro přírodu....

Péče o chráněná a přírodně vzácná území

Nelesní management ploch s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, účast ve správních řízeních, péče o naučnou stezku Hradisko.

Druhová ochrana a ochrana biodiverzity

Provádění přírodovědných průzkumů, záchranných odchytů a transferů živočichů, ichtyologických průzkumů, přírodovědných hodnocení a péče o handicapovaná zvířata .

Environmentální výchova a osvěta

Ekocentrum Radhošť - přednášky, exkurze, výukové programy, ekologické poradenství pro širokou veřejnost

Práce s dětmi, mláděži a veřejností - činnost v MOP "Ledňáčci", budování informačních panelů, vydávání propagačních materiálů, výstavy, články do tisku, reportáže v rozhlase či televizi.

Monitoring a ochrana velkých šelem od roku 1996
Monitoring a ochrana velkých šelem od roku 1996
Mapování výskytu ohrožených druhů rostlin - orchidejí
Mapování výskytu ohrožených druhů rostlin - orchidejí
Mapování ohrožených druhů živočichů v lučních společenstvech CHKO Beskydy a jejich ochrana, FOTO: Jana Halúzová
Mapování ohrožených druhů živočichů v lučních společenstvech CHKO Beskydy a jejich ochrana, FOTO: Jana Halúzová
Činnost s dětmi v ekologické výchově patří mezi hlavní priority ČSOP Radhošť
Činnost s dětmi v ekologické výchově patří mezi hlavní priority ČSOP Radhošť
Managament chráněných území, která jsou vyjímečná svou biodiverzitou a to zejména výskytem orchidejí a dalších chráněných druhů živočichů i rostlin
Managament chráněných území, která jsou vyjímečná svou biodiverzitou a to zejména výskytem orchidejí a dalších chráněných druhů živočichů i rostlin
Publikační a prezentační činnost o přírodě Beskyd a její ochraně
Publikační a prezentační činnost o přírodě Beskyd a její ochraně