GDPR - souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je "GDPR" dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli Mopíků, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené nejen v přihlášce. Jedná se o údaje, které jsou pro administrativní přípravu a organizaci činnosti nezbytné. V případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Údaje, které budou zpracovány:

- osobní

* jméno a příjmení

* bydliště

* emailová adresa a telefonický kontakt zákonného zástupce

* datum narození dítěte

* další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

- jiné

* fotografie a videa dětí na táboře a při činnosti

"Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora (ZO ČSOP 76/08 RADHOŠŤ Láz 2287, 75661, Rožnov pod Radhoštěm) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.

Datum: Podpis zákonného zástupce: