MOP LEDŇÁČCI

Naši mladí ochránci přírody...


Kdo jsou to MOPÍCI ?

Na 1.350 dětí do 18 let působí ve více než 60 oddílech mladých ochránců přírody (mopíků) Českého svazu ochránců přírody. Jejich přehled s kontakty najdete na mapě. O děti v oddílech se stará přes 240 dospělých vedoucích. Do oddílové činnosti mopíků je tedy zapojeno téměř 1.600 členů ČSOP.

Mopící se scházejí na pravidelných schůzkách, vyjíždějí do přírody na jednodenní i vícedenní výpravy, pořádají zimní, jarní i letní tábory, účastní se brigád a dalších aktivit pro přírodu, pořádají akce pro veřejnost, účastní se přírodovědných a ekologických soutěží, setkávají se na společných akcích.

starší (10 - 13 let) od 16,30 do 17,30 hod

Jejich činnost je pestrá a rozmanitá a netýká se pouze a nutně přírody. Vztah k přírodě je ale jejich společným pojítkem, jednou z hodnot, která je při výchově v oddílech považována za důležitou, a která má v životě člověka podstatný a nezanedbatelný význam.

Přijď i ty mezi nás. Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v klubovně na ulici 1. Máje 994 v Rožnově pod Radhoštěm

mladší (7 - 9 let) od 15,30 do 16,30 hod

starší (10 - 13 let) od 16,30 do 17,30 hod

vedoucí mopíků : Ing. František Šulgan, tel. 774 652 299

                                    Naše aktivity významně podporují nebo nám pomáhají:

Ministersto školství každoročně dlouhodobě finančně podporuje činnost dětí a mládeže Českého svazu ochránců přírody na základě výběrového řízení. Současně je každoročním spoluvyhlašovatelem soutěží ČSOP Zlatý list a Ekologická olympiáda.

Lesy České republiky s. p. spolupracují s Českým svaz ochránců přírody již od roku 1998. Vzájemná a dlouhodobá spolupráce na poli ochrany přírody a ekologické výchovy se odráží v řadě projektů. Lesy ČR, s. p. mimo jiné podporují dlouhodobě i soutěže Zlatý list a Ekologická olympiáda a činnost oddílů mladých ochránců přírody.

Společnost NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto "Blíž přírodě" je významnou součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i dalších přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na stránkách www.blizprirode.cz. V rámci spolupráce s ČSOP podporuje i tradiční přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zlatý list a Ekologická olympiáda.