KDO JSME

Aneb kdy to začalo...

Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm

ZO ČSOP Radhošť (dále jen "ZO") je nevládní, nezisková organizace organizace (dnes pobočný spolek), registrována od 11.3.1996 celostátně pod číslem 76/08. Máme samostatnou právní subjektivitu a právní formou je pobočný spolek zapsaný pod sp. zn. L 49302 ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze od 1.1.2014 zápis ve spolkovém rejstříku. Hlavním spolkem je Český svaz ochránců přírody, se kterým sdílíme stanovy.                    

                 Členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny.

Činnost ZO je zaměřena na Péči o chráněná a přírodně vzácná území, druhovou ochranu, environmentální výchovu a osvětu i ochranu jednotlivých složek životního prostředí. Výstupem je pak praktická činnost v terénu, realizace projektů, odborných konzultací, výstav, přednášek, exkurzí nebo vydávání informačních materiálů.

Působnost ZO: Od roku 1996 v Rožnově pod Radhoštěm, později v kraji Zlínském a Moravskoslezském, v ČR i na Slovensku.

Sídlo: Láz 2287, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel. 774652299, mail: sulgan@valachnet.cz

Odborná spolupráce: AOPK ČR a SCHKO Beskydy, SCHKO Kysuce, NP Malá Fatra, Valašské ekocentrum, Hnutí Duha, o.s.Naše Beskydy, Muzeum regionu Valašsko, Národní památkový ústav, Akademie věd ČR, Lesy ČR s.p., o.s. Arnika, Ekologický právní servis, o.s. Valašské království, VaK Vsetín, Valašské muzeum v přírodě, ostatní ZO ČSOP.