2020 - Rok orchidejí

04.06.2020

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2020 rokem orchidejí. Od jara do podzimu budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví o těchto jedinečných rostlinách více. 

Proč zrovna rok orchidejí? Tyto rostliny patří mezi klenoty naší přírody, které svým jedinečným vzhledem a zajímavými životními strategiemi lákají nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. Kromě toho, orchideje jsou tzv. ,,deštníkovými druhy", rostou většinou na zachovalých stanovištích, kde se vyskytuje i řada dalších, méně nápadných vzácných rostlin a živočichů. Ochranou orchidejí tak pomáháme zachování i těchto druhů.

                                Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Ti, kteří se chtějí starat o nějakou orchidejovou lokalitu dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP - založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a pečující o ně (kosí je, vyřezávají, spásají...) na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční, ale i metodickou, odbornou a právní. 

Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. 

Očekávat během roku můžete vycházky za orchidejemi, přednášky, možnost zapojit se do údržby orchidejových lokalit i lecjaké překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.csop.cz

                                           LIFE ORCHIDS

FOTO: Michal Šulgan