Beskydská lilie

05.05.2019

V Beskydech začalo pravé jaro. Lesy se duhově zbarvily prvosenkami, sasankami, křivatci, dymnivkami, rozrazily a devětsily. 

Tyto květinové koberce nazývané "jarním aspektem" vydrží v lesích několik týdnů, pak je vystřídají rostliny teplých letních dnů.

Křivatec žlutý ( Gagea lutea ) na sebe upozorní jasnými žlutými květy ve tvaru hvězdy. Je menšího vzrůstu a patří do čeledi liliovitých. Když si květy pozorně prohlédneme,zjistíme, že vhledem připomíná lilie. Poznáme ho také podle úzkých a dlouhých listů. Roste v lužních a vlhkých smíšených lesích, na okraji řek nebo potoků.

Jarní přírodu mám velice rád. Po dlouhé zimě se v ní člověk zvlášť zhluboka nadechne. Během let už člověk také pozná spoustu květin, které na jaře rozkvetou. Když jsem ale jednou procházel podél potoka, tak mě v husté trávě okouzlil trs zvláštní rostliny se žlutými květy. Nevěděl jsem, jak se jmenuje. Po otevření atlasu se jednalo o křivatec a příroda mě tak naučila další poznání jako studnice, která se nikdy nedá za náš krátký život vyčerpat.

Krásná a jedinečná je příroda Beskyd. Máme povinnost ji zachovat i pro budoucí generace.

Michal Šulgan

pedagog volného času, předseda ČSOP Radhošť

FOTO: Michal Šulgan