Jaro ožívá - SPRING ALIVE !

12.03.2020

Milí přátelé ptactva, počátkem března začala další sezóna Jaro ožívá. Prvním z poslů jara, jejichž postupný přílet děti v rámci tohoto mezinárodního projektu sledují, je čáp bílý. 

Dle prastaré pranostiky Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, by čápi měli v těchto dnech teprve opouštět Afriku. Na Jaro ožívá www.springalive.net jsou ale již zaznamenána pozorování čápů bílých u nás! Někteří pokračují dál na sever, jiní, jak ukazuje mapa čapích hnízd na www.birdlife.cz/capi, obsazují hnízda. Těch obsazených k dnešnímu dni je již 41.

Většina obsazených hnízd je v západní části republiky. "Jedná se o čápy táhnoucí západní cestou, kteří v posledních letech tráví zimu v jihozápadní Evropě a na svá hnízdiště to tak mají blíže," vysvětluje Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, která koordinuje program občanské vědy Čapí hnízda.

Právě březnové dny jsou pro ornitology klíčové pro zaznamenání co nejpřesnějších údajů o příletu čápů. "Sledujte hnízda ve svém okolí a svá pozorování zadejte na www.birdlife.cz/capi. I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte "čáp nepozorován". Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl," doplňuje Dobruská. Čím více hnízd se podaří zkontrolovat, tím přesnější údaje o příletu čápů ornitologové získají.

Dalšími posly jara, které děti s Jaro ožívá sledují, jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, kukačka obecná, vlha pestrá a břehule říční. "Čápi jsou prvním z druhů Jaro ožívá, který u nás můžeme pozorovat. Předpokládáme, že nejvíce z nich k nám přilétne ve druhé polovině března. Naopak, nejpozději přiletí rorýsi, tradičně na přelomu dubna a května," uvádí Dobruská. Zadejte své první letošní pozorování výše uvedených poslů jara na www.springalive.net/cs-cz!

I letos se děti mohou zapojit do mezinárodní soutěže. "Tématem letošního ročníku Jaro ožívá je Jak správně pozorovat ptáky. Úkolem dětí je nakreslit obrázek, který znázorňuje, jak bychom měli pozorovat a poznávat ptáky a přírodu," vysvětluje Dobruská. 

Ornitologové čekají na obrázky do 21. června 2020. Bližší informace o účasti v soutěži najdou zájemci na webu Jaro ožívá www.springalive.net/cs-cz, dotazy zodpovíme na mailu springalive@birdlife.cz.

Děkujeme!

Gabriela Dobruská