Létající savci Beskyd

03.11.2019
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

V nitru beskydských kopců se v rozpukaných pískovcových blocích nalézá útočiště vzácných a ohrožených druhů naší fauny - netopýrů. Jeskynní systémy jim zde umožňují v klidu přečkat zimu a nerušeně pobývat pozoruhodným životem.

Netopýři patří do řádu letounů. Jejich samotný život je tak obdivuhodný, že o nich nemáme ještě spousta otázek zodpovězených. Křídla netopýrů se vyvinula s předních končetin, proto se stávají jedinými savci , kteří mohou létat. Asi nejznámější je u netopýrů jejich způsob dorozumívání ve tmě jeskyní. Říká se mu Echolokace a spočívá ve schopnosti navigovat se vlastním sluchem podle odrazů zvuku u jejich pískotu. Za pomocí této jedinečné metody dokáží v naprosté tmě ulovit svou kořist s neuvěřitelnou přesností. Podobně funguje sonar - zařízení na principu radaru. Teplejší období roku tráví netopýři mimo jeskyně v letních koloniích. Můžou nám zavítat na půdu našeho domu nebo dokonce za dřevěné obložení zdí. V těchto chvilkách bychom měli být obrněni trpělivostí a ponechat je na jejich místě. Až se ochladí, místo opustí a teprve potom vymyslíme opatření před jejich další návštěvou. Jako zimoviště slouží netopýrům v Beskydech jeskyně a drobné pukliny v blocích pískovců, kde se uchýlí k zimnímu odpočinku tzv. hibernaci. Během této doby by neměli být rušeni. Mají přesně vypočítanou hodnotu energie, která jim vystačí do jara, pokud se během silné mrazivé zimy probudí, mohou umrznout, protože nenaleznou potravu a potřebnou energii.

Krásná a jedinečná je příroda Beskyd. Máme povinnost ji zachovat i pro budoucí generace.

Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP RADHOŠŤ

FOTO : Michal Šulgan