LOVE NATURE TV a uhlíková stopa

15.12.2020

Úžasný a jedinečný svět zvířat můžete denně sledovat na TV kanálu LOVE NATURE. Toto televizní vysílání také čím dál častěji upozorňuje na problém tzv. uhlíkové stopy. Co je to ? Víte to ?

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická stopa) nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Uhlíkovou stopu je možné stanovit na různých úrovních - národní, městské, individuální, či na úrovni podniku a výrobku.

Pokud obecně porovnáme některé výrobky v množství vyprodukovaného CO2 na 1 kg potraviny, vyjde nám nejhůře hovězí a ovčí maso (zejména kvůli neefektivnímu zažívání těchto přežvýkavců) s 20-60 kg CO2, následováno ostatním masem (vepřové, drůbež) a vejci s hodnotou kolem 5-15 kg CO2, okolo 1-5 kg CO2 mají veganské náhražky masa, luštěniny a zelenina. Ještě přesnější je porovnání množství vypouštěných skleníkových plynů na jednotku proteinu, přece jen 1 kg masa má vyšší výživovou hodnotu než kilogram těstovin či rajčat. I v tomto porovnání vychází naprostá většina rostlinných potravin výrazně lépe než většina produktů živočišných, i když jsou rozdíly nepatrně menší. 

Například uhlíková stopa produkce českého kapra z extenzivního chovu, kterého si koupíte při výlovu rybníka, bude menší než u tofu vyrobeného ze sójových bobů třeba z Kanady.

LOVE NATURE se řídí heslem: "Zkuste omezit maso ze svého jídelníčku a některé dny ho vůbec nejezte.....ovlivníte tak uhlíkovou stopu ! Možná je to pro někoho těžší a pro někoho ne. Uvidíte.....

Doporučuji - nalaďte si kanál LOVE NATURE ! Třeba pomocí Skylink !

Michal Šulgan, FOTO a více na: https://lovenature.com/