Managament šafránových luk v Zubří

17.09.2023

Zubří je významné bohatým výskytem šafránu karpatského (Crocus heuffelianus), koncem března až začátkem dubna tady vykvétá až několik stovek rostlin. 

Výskyt šafránu je zde považován za původní, i když je to některými botaniky zpochybňováno. Jedná se o jeden z mála zachovaných zbytků v minulosti velmi rozsáhlé populace nacházející se podél Zuberského potoka, která byla fragmentována na 14 recentních mikrolokalit. Jsou to jedny z mála populací šafránu karpatského v okrese Vsetín i v CHKO Beskydy, další se nalézají až u Nového Hrozenkova na loukách Seník ve vrcholové části hřbetu Javorníků nedaleko rekreačního střediska Kohútka a v katastru obce Horní Lomná v Beskydech.