Mapování výskytu obojživelníků

20.04.2018

V současné době se aktivně věnujeme monitoringu obojživelníků na různých chráněných lokalitách v CHKO Beskydy. Monitoring spočívá v pozorování raného období vývoje obojživelníků s hledáním snůšek, přímého pozorování a ochrany. O průběhu těchto aktivit Vás budeme průběžně informovat.

Hlasová nahrávka ROSNIČKA ZELENÁ (HYLA ARBOREA)