Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021

25.01.2021

Lidé žijící v krasových územích mění jejich přírodní prostředí a procesy. Významné jevy, jako jsou jeskyně, podléhají zkáze. 

Dochází tak ke ztrátě neocenitelného kulturního dědictví a unikátních podzemních ekosystémů. Znečišťující látky produkované domácnostmi, továrnami, zemědělstvím nebo jinými činnostmi a ekonomickými odvětvími ohrožují cenné zdroje vody pro zásobení obyvatelstva. 

Stovky jeskyní na celém světě jsou přístupné turistům, mnohé z nich v lokalitách na seznamu Světového dědictví. Každoročně navštíví jeskyně kolem 150 milionů turistů, což je pro mnohé země podstatným vylepšením jejich národní ekonomiky. Správný turismus s sebou nese potřebu ochrany jeskyní a zachování přírodních procesů, jinak jeskyně o svou turistickou hodnotu přijdou. 

Ve veřejně přístupných jeskyních lze také provádět osvětu lidí zaměřenou na význam jeskyní a krasu. 

Více na www.speleo.cz