Našel jsem v zimě netopýra, co s ním ?

05.12.2019

S příchodem zimy nastávají těžké dny pro různé druhy živočichů, kteří v tomto období nenajdou potravu a mají potřebu "hibernovat", tzn. upadat do zimního spánku.

Výjimkou nejsou ani netopýři, kterým tělesná teplota klesne na teplotu okolí, která může být třeba v jeskyních i okolo 5°C a jejich fyziologické funkce, zejména pak tep srdce se zpomalí na 4-5-pulsů za minutu. V této době bývají také nejzranitelnější, protože nejenom je při vyrušení vystavíme jisté smrti kvůli nedostatku potravy, ale také je lidé často z úkrytů vyhánějí nebo je přímo likvidují.

Je potřeba říci, že všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také sídla, která netopýři využívají pro svůj život - a to jak přirozená, tak umělá, mezi která patří např. úkryty v bednění střech, netopýřích budkách či na půdách. Je vždy dobré se proto poradit s odborníky, jak při takovém problému postupovat, abychom nenarušili jejich životní podmínky.

Někdy se také stává, že nalezneme zraněného nebo viditelně vyčerpaného netopýra a je potřeba mu poskytnou odbornou pomoc. V takovém případě je dobré ho uložit do krabice vystlané teplým materiálem např. kusem látky, přidat misku s vodou a zavolat na linku ochráncům přírody, kteří se o zvíře postarají.

_________________________________________________________

V Rožnově pod Radhoštěm provozuje ZO ČSOP RADHOŠŤ již více než patnáct let odbornou poradenskou činnost na záchranu živočišných druhů a také přijíždí na místa s potřebným vybavením, aby zvířata přepravila do bezpečí. V případě, že v zimě naleznete zraněné, zmatené nebo unavené zvíře, volejte na telefonní číslo 724 804 161 nebo 775 371 249. Rádi Vám poskytneme radu, co s ním udělat v prvních hodinách po nalezení. Pokud se nedovoláte, obraťte se neprodleně na Městkou policii v Rožnově, která disponuje odchytovými zařízeními a úzce s námi spolupracuje.

Členové ZO ČSOP RADHOŠŤ potom kontaktují kolegy ze záchranné stanice pro živočichy v Bartošovicích, kteří v řádu hodin přijedou, zvíře ošetří a nechají si ho na stanici, než zesílí a uzdraví se. Pokud jde o živočichy "hibernující", jako třeba již zmiňované netopýry nebo mláďata ježků, nechávají se na stanici a tam přečkají v přírodě blízkých podmínkách zimu.

"Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to."

                                   Démokritos, starověký řecký filozof

Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP RADHOŠŤ, FOTO: Michal Šulgan