Netopýří noc v Rožnově přilákala dospělé i děti

20.09.2020

Ve čtvrtek 17.9. 2020 se mohli obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm seznámit se životem našich létacích savců noční oblohy - netopýrů.

Okolo půl osmé večer se u hudebního altánu v Rožnově sešlo 32 dospělých a 16 dětí, kteří mohli nahlédnout do pozoruhodného světa našich netopýrů díky poutavému povídání pana Evžena Tošenovského z České společnosti na ochranu netopýrů (dále jen ČESON). Mezi první aktivity patřily živé ukázky netopýrů, kde si návštěvníci akce mohli prohlédnout zblízka třeba netopýra pestrého (Vespertilio murinus), jehož jméno je odvozeno z dvojité barvy jeho srsti. Zajímavostí je, že netopýr pestrý je stěhovavý druh a překonává vzdálenosti až 800 km. Děti mohly rozpoznávat také různé siluety netopýrů a seznámit se s jejich tvarem těla i zábavnou formou. Poté se všichni vydali parkem zkusit zaznamenat zvuky netopýrů pomocí detektoru. Jelikož netopýři vydávají neslyšitelné ultrazvukové signály, detektor je převede do slyšitelné podoby. Díky tomu jsme mohli zaznamenat výskyt netopýra hvízdavého nebo vodního, kterého si návštěvníci akce mohli prohlédnout, jak létá nízko nad vodní hladinou řeky Bečvy. Z detektoru mohli slyšet hlasité signály podobající se tvrdému klepání do klávesnice počítače. Pan Tošenovský také rozdal pár detektorů lidem, a mohli si tak sami zkusit naladit frekvenci a zjistit, zda netopýra uslyší. Z této akce si také všichni odnesli propagační materiály k ochraně netopýrů ať už to byly pohádky o netopýrech nebo různé letáčky, jak je chránit.

Chtěli bychom moc poděkovat panu Evženovi Tošenovskému z ČESONU a také lidem, kteří přišli, že jsme mohli společně trávit večer poznáváním těchto ohrožených a tajuplných zvířat, o kterých i dnes ještě nevíme spousty informací a vědecké bádání neustále objevuje nové a nové poznatky.

Akci kromě ČESONU uspořádal Český svaz ochránců přírody Radhošť ve spolupráci s popularizací vědy UP Olomouc. Akce se konala za finanční podpory z grantu města Rožnova pod Radhoštěm.

Na tuto akci navazuje také soutěž pro děti "Můj soused netopýr", do které se mohou zapojit místní MŠ i ZŠ z Rožnova a výtvarnými technikami ztvárnit život těchto létajících savců naší přírody.

Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP RADHOŠŤ, člen ČESON

FOTO: František Šulgan, hrad Šternberk