Ochrana ptáků ve městě Rožnově

06.06.2020

Město Rožnov pod Radhoštěm patří mezi města, kde má svůj domov mnoho ptačích druhů. Najdeme zde dostatek městské zeleně. Park podél řeky Bečvy poskytuje ptákům hnízdní možnosti i vhodné přírodní úkryty před jejich predátory. 

Nesmíme samozřejmě také opomenout další iniciativu různých organizací a jejich budov, kde sídlí, či snahu obyvatelů našeho města, vyvěšovat budky pro různé druhy ptactva. Blízkost lidských obydlí je jejich domovem a vzájemné soužití s lidmi jim nevadí a přináší jim i užitek.

Česká společnost ornitologická (dále jen ČSO) již před několika lety zahájila program na ochranu ptačích druhů u lidských sídel. Zaznamenává rizikové faktory, které mohou ptáky ohrožovat. Jedná se například o nezabezpečené sloupy elektrického vedení, dopravní rizika či přímou likvidaci hnízdních lokalit. Český svaz ochránců přírody Radhošť také monitoruje situaci v našem městě a snaží se vyhledávat překážky, které mohou způsobit ptákům zranění, ohrožení na životě i smrt. S tím nepřímo souvisí i to, že v posledních dnech přibývá nalezených zraněných živočichů a mezi nimi i ptáků. Jedním z problémů, na které bych chtěl zejména upozornit, jsou již tradičně prosklené plochy autobusových zastávek, skleněné průhledy kaváren a další podobná místa. Ptáky nevaruje před sklem tvar nálepek např. dravců, ale vizuální podnět, tzn. více překrývajících se vzorů. Mohou to být kromě siluet i různé designové prvky upozorňující na neprostupnost skel. Řešením jsou také nálepky s UV efektem. Ptáci vidí tyto tvary jako svítící objekty, i když jsou pro naše oči téměř neviditelné. Do databáze jsem zařadil v minulém roce i místa v našem městě. Nález mrtvých ptáků v poslední době mě přiměl se k této tématice opět vrátit a nějakým způsobem na tuto situaci upozornit. Protože jsou tato místa již zapsána v databázi ČSO, nebude podle mého názoru složité najít vhodné řešení. S vedením města Rožnova bychom pomohli ptačím druhům tyto překážky odstranit.

Chtěl bych proto oslovit obyvatele našeho města, jestli by organizaci ČSOP Radhošť v této problematice pomohli. Mohou upozornit na kritická místa a zachránit tak další ptačí životy. Své nálezy posílejte na e-mail: synlovcemedvedu2@centrum.cz. Připojte fotografii a GPS souřadnice místa, kde chybí již zmiňované prvky, které ohrožují ptačí druhy. Více informací najdete na webových stránkách www.birdlife.cz. Předem děkujeme za pomoc.

Není nad to vstát v pět hodin ráno a zaposlouchat se do ptačího zpěvu. Protože ptačí druhy z naší přírody rychle mizí, je načase jim pomoci.

S láskou k přírodě....

Michal Šulgan

předseda ZO ČSOP Radhošť, člen ČSO

FOTOGRAFIE: Terezka Šulganová, 9 let

nález mrtvé sýkory modřinky/ulice Bayerova