Otakárek ovocný na PP Poskla

24.07.2019

V těchto dnech probíhá na přírodní památce Poskla (dále jen PP) sečení orchidejových luk, které má za úkol přispět k ochraně jedinečných lučních společenstev na Valašsku a také pomoci k růstu biodiverzity na této lokalitě.

Stejně jako v minulých letech i letos členové ČSOP Radhošť pracují na managamentových pracích v PP Poskla v CHKO Beskydy. Toto území je bohaté svým výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na konci května zde najdeme růst orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), později pak stovky mečíků střechovitých (Gladiolus imbricatus) a také třeba vzácný hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Z živočichů zde najdeme různé druhy plazů, jako je zmije obecná (Vipera berus) nebo ještěrka živorodá (Zoozoca vivipara).

Při sečení luk jsme zde dnes objevili další nově zjištěný teplomilný druh motýla - otakárka ovocného (Iphiclides podalirius L.).

Tento druh obývá nejteplejší oblasti ČR jako je Český kras nebo jih Moravy. Zahlédnout ho již ale můžeme v dnešní době i v CHKO Beskydy, kde se objevuje stále častěji a vyskytuje se na slunných a suchých lokalitách. Jeho jedinečné a krásné zbarvení s netypicky vykrojenými křídly nelze přehlédnout. V přírodě ho můžeme spatřit od dubna do září. Jeho rozpětí křídel může být až 7 cm. Otakárek ovocný je zajímavý také tím, že jeho housenky mají za svou živnou rostlinu různé druhy hlohů a slivoní. Otakárek ovocný patří v naší přírodě mezi ohrožené druhy.

Pro jeho výskyt je zásadní zachovat nezarůstající a sluncem zalité lokality mezi které PP Poskla díky každoročnímu sečení luk patří.

Michal Šulgan

předseda ČSOP Radhošť a pedagog volného času


FOTOGALERIE - Otakárek ovocný na PP Poskla

František Šulgan, Michal Šulgan