Poslední foto rysa Oldy

09.05.2020

          Poslední fotografie přes otvor v kleci, kdy byl Olda ještě naživu.

Vlk, rys a medvěd jsou v Evropě původními druhy šelem, které stojí na vrcholu pomyslné potravní pyramidy. Je nezpochybnitelné, že šelmy jako masožravci zasahují do populací divokých kopytníků, redukují jejich počet, a tím přispívají k udržování přírodní rovnováhy mezi býložravci a lesní vegetací. Vlci chrání les před přemnožením jelenů a divočáků, rys před nadměrným počtem srnců. Takzvaná zpětná vazba zaručuje, že se tyto šelmy nepřemnoží a svoji kořist zcela nevyhubí. Pokud v lese žije hodně býložravých kopytníků, rys či vlk se začne rozmnožovat a lovem sníží jejich počty. Úbytek potravy následně vede k většímu úhynu mláďat šelem a někteří dospělí jedinci odcházejí do jiných oblastí. Kopytníci se tak mohou opět rozmnožit a vše se opakuje. 

Olda svoji úlohu splnil. Jednoznačně patřil mezi klenoty naší přírody. Doufejme, že i tato událost alespoň trochu lidi přiměje se zamyslet nad tím, co pro nás divoká příroda znamená a jakým způsobem se máme k šelmám, kteří v ní žijí a žili dříve než my, chovat. 

FOTO: František Šulgan