Příroda ROŽNOVA - KE STAŽENÍ K VÝUCE

18.11.2022

" Gdo sa býl jednúc na Valachoch podívať, nemože nigdá zapomenut na túto krajinu, kerú matička příroda dovédla tak šikovno vyokrášliť a vracá sa tam velice rád znova. Šak je aj na co sa podívať..."

(z knihy "Od ogarú, po staříčky")