Projekt na ochranu netopýrů v Rožnově v plném proudu

15.06.2020

Cílem projektu je informovat širokou část veřejnosti v Rožnově pod Radhoštěm, obyvatele města i děti z I. I II. stupně ZŠ v Rožnově p.R. o pozoruhodném životě netopýrů v našem městě. 

Během projektu bude realizováno několik akcí, které budou mít za úkol rozšířit vědomosti dětí i veřejnosti o těchto tvorech noční oblohy. Mezi realizované akce bude patřit "Noc netopýrů" s povídáním o životě netopýrů a zaměřováním jejich zvukových signálů v městském parku a ukázkou živých netopýrů. Neméně důležitou součástí projektu bude také pořízení detektoru, vydání propagačního materiálu - "Netopýři Rožnova" a také pořízení 5 budek pro netopýry, které budou po schválení městem Rožnov rozvěšeny na vhodných místech v rožnovském parku a doplní tak jeho revitalizaci blízkou přírodě. 

Všechny aktivity budou probíhat ve spolupráci s Českou společností na ochranu netopýrů (ČESON), která poskytne materiální pomoc a také činnost konzultační k získání plakety městu Rožnovu, jako městu, které podporuje ochranu netopýrů v ČR. 

Jako vedlejší aktivita bude pro I.i II. stupeň ZŠ na území města Rožnova vyhlášena výtvarná soutěž - "Můj soused netopýr", kde mohou děti namalovat, jak netopýři vypadají nebo, jakým způsobem je chránit.

Michal Šulgan

realizátor projektu "NETOPÝŘI ROŽNOVA", ČLEN ČESON

FOTO: Vladimíra Šulganová, DiS., ČLEN ČESON