Raky v Rožnovské Bečvě zabil račí mor

15.06.2020

Za hromadný úhyn raků říčních v Rožnovské Bečvě může račí mor. Laboratorní analýza, kterou provedli pracovníci katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, tak vyvrátila domněnky, že raky má na svědomí letošní horké jaro s nedostatkem kyslíku ve vodě a nadbytkem pylu.

"Račí mor vyvolává plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, kteří nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili.. Plíseň roste na jejich těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit," popisuje Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy. V rámci České republiky bylo zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků.V Beskydech byl naposledy račí mor potvrzen v roce 2008 v říčce Senici u Lidečka.

Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa.
  • Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou nad 25 °C, Savem nebo vysušením na slunci.
  • Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná a můžete ohrozit zdravé raky.
  • Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm či ZO ČSOP RADHOŠŤ.  Další informace o račím moru naleznete na webové stránce:

https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/raci2017/

Kontakt:

Miroslav Kubín, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, e-mail: miroslav.kubin@nature.cz, tel: 606 699 381

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.