Sčítání velkých šelem v Beskydech

13.02.2019

Už zítra začíná tradiční mapování velkých šelem v Beskydech. Po čtyři dny zde budou stopy rysů, vlků a medvědů hledat pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků i dalších zájemců. Mapování velkých šelem v Beskydech se uskuteční už po pětatřicáté, poprvé to bylo v roce 1984. 


Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území o rozloze 1200 km2 pohybuje. Sledujeme také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké migrační trasy využívají při svém pohybu beskydskou krajinou. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska vyskytuje kolem 10-12 rysů. Vzácnější jsou vlci a medvědi, kteří zde žijí v počtu několika málo jedinců, vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy, která mapování koordinuje. A jsou to právě velké šelmy z Beskyd a ze Slovenska, které v posledních letech stále častěji zavítají také na území CHKO Bílé Karpaty. Nejčastěji se jedná o vlky, ale sporadicky se objeví i stopy rysa a dokonce i medvěda. 

Při mapování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky - podle množství sněhu v horách. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky mapování vyhodnocuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy a Bílé Karpaty. Závěrečná zpráva ze ?sčítání? bude k dispozici zhruba za měsíc. 

Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při ochraně těchto vzácných šelem. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Jejich počet u nás souvisí se stavem populací těchto druhů na Slovensku a Polsku. V Evropě byly zpracovány akční plány na ochranu velkých šelem, přičemž velký důraz se klade na spolupráci jednotlivých států. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky proto v této věci jedná a spolupracuje se státní ochranou přírody na Slovensku.

Kontakt: 
Dana Bartošová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální 
pracoviště Správa CHKO Beskydy, e-mail dana.bartosova@nature.cz, tel: 571 
654 293, mobil 607 837 854


Tomáš Ernest Vondřejc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální 
pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty, e- mail: tomas.vondrejc@nature.cz, 
tel: 577 119 629, mobil: 724 828 549


Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: 
karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406