STOP zábavné pyrotechnice !

23.12.2019

"Zábavní" pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům. Poškozuje zdraví (tělesné i duševní) lidí, kontaminuje silně toxickými chemickými látkami životní prostředí (vzduch, vodu, půdu, zeleň), jejím použitím se porušuje mnoho zákonů. 

Sám se zamýšlím, jak asi trpí zvířata, když se sám při používání zábavné pyrotechniky vůbec necítím dobře. Je to podle mě dokonce jakýsi stupeň agrese, která se v lidech pěstuje a zejména v lidech, kteří nemají ohled na ostatní lidi, zvířata i životní prostředí obecně.

Děkujeme obcím, kteří se zřekli veřejných ohňostrojů a pro své občany připravili jiný způsob oslavy Nového roku. Děkujeme také, že mezi tato města i obce patří i naše hlavní město Praha. 

Michal Šulgan

předseda ČSOP RADHOŠŤ

FOTO: ZO ČSOP JARO Jaroměř

Záchranná stanice pro handicapované živočichy