V Beskydech začalo jaro

19.04.2018

Po mírné zimě se teploty v Beskydech vyšplhaly na 10 °C a příroda se pomalu začala probouzet. Za několik dní se z mokrého listí vyklubali první poslové jara - sněženky a bledule.

Jarní příroda na sebe nenechala dlouho čekat. V teplém slunci stály pod beskydskými kopci poslední zbytky sněhu. Stráně se zazelenaly a na zahradách, u cest či v lese brzy začnou kvést různé druhy rostlin pestrými barvami, kterými oznamují jaro. Potoky a řeky se naplnily vodou z tajícího sněhu na horách, zesílené ptačí zpěvy nejde přeslechnout.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je typická svými bělavými květy. Má tři vnější okvětní lístky bílé barvy a tři vnitřní, které jsou kratší a zdobené zelenavým lemem. Na jaře si ji nespleteme s žádnou jinou rostlinou. Je to nejznámější jarní květina a naše babičky ji říkaly "Vyskočilka" , snad proto že po zimě vyroste ze všech květin nejrychleji.

Bledule jarní ( Leucojum vernum) patří mezi chráněné rostliny naší přírody. Má bílý zvonkovitý květ. Je složený z několika lístků na jejíž koncích jsou výrazné žluté skvrny. Bledule je stejně jako sněženka jedovatá a může způsobit po požití žaludeční potíže nebo tělesnou slabost. Často vyrůstá na vlhkým místech v lesích. Na zahrady se dostala vysazováním pro svou okrasnou hodnotu.

Krásná a jedinečná je příroda Beskyd. Máme povinnost ji zachovat i pro budoucí generace.

Michal Šulgan

pedagog volného času a předseda ZO ČSOP Radhošť

FOTO: Michal Šulgan