V Rožnově zaklepalo jaro

26.02.2020

V našem městě se za poslední dny výrazně oteplilo a příroda se pomalu začala probouzet. K ránu už můžeme poslouchat ptačí zpěv, na jiná místa se pomalu vracejí čápi z dlouhé a daleké cesty Afrikou.

Mezi první posly jara patří z rostlin sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a bleduje jarní (Leucojum vernum).

Sněženky se ale vyklubou daleko dříve než bledule a jejich první lístky připomínají zelenavé ostny. Pak už v rychlém tempu rostou a jako první z jarních květů ucítí sluneční paprsky. Naše babičky jim na Valašsku říkaly "vyskočilky". Už podle tohoto přirovnání je všem jasné, proč je to tak. Zajímavostí je, že jejich název je také odvozen od řeckého slova gala/mléko a anthos/květ, protože jsou jejich květy zářivě bělavé. Sněženky najdeme téměř v každé zahradě. Jejich výskyt je ale roztroušený a patří stále mezi ohrožené druhy naší květeny. Neměli bychom je proto zbytečně trhat a ani kvůli jejich podzemním cibulkám přesazovat. V každé vázičce nám však na jaře udělá pár jejich květů, které mají tři okvětní lístky, radost, a to ničemu nevadí. Je třeba ale rovněž upozornit na to, že je jedovatá a tak může po požití způsobit nevolnost.

Bledule svou cestu za sluncem začínají ihned po sněženkách a jejich nádherné koberce se zvonkovitými květy se žlutými skvrnami nelze přehlédnout. Má ráda vlhká a vodou nasátá místa. Její lidový název byl "blednička" nebo také "bílá fialka", protože na sebe vždy upozorní pronikavou vůní. Ta láká také včely a patří mezi jejich první cesty na sběr pylu. Bledule patří v naší přírodě mezi zvláště chráněné druhy rostlin a je také jedovatá. Zajímavostí je, že látka galathamin, kterou obsahuje, využívají farmaceutické firmy k výrobě léků k poruchám nervového systému člověka. Postupným nepřiměřeným zásahům do naší krajiny a používáním pesticidů bledule mizí, a proto by mělo naše počínání směřovat k její ochraně.

Na cestě jarní přírodou bychom si třeba měli uvědomit, co pro nás znamená slovo "věřit". Každý z nás v něco věří a v něco doufá. Na jaře také vše kvete a směřuje vzhůru.

Svatý Augustin řekl: "Strom nejprve směřuje dolů, aby pak vyrazil vzhůru; upevňuje kořen v pokorném ponížení, aby korunou směřoval k nebi."

Michal Šulgan, ČSOP RADHOŠŤ

FOTO: Michal Šulgan