Vážení priatelia slovenských lesov...

23.11.2020

Ďakujeme vám za všetku doterajšiu pomoc, ktorú ste v minulosti poskytli podporou legislatívnych zmien v prospech našej prírody.
Každý jeden váš podpis pomohol zachrániť kúsok slovenských lesov, či sa týkal pripomienok k výrubu stromov a výstavbe chát v rezervácii Morské oko na Vihorlate, zastaveniu Biomasakru alebo zmeny zákona o ochrane prírody.


Tentoraz ide o záchranu vlkov, ktorých lov sa, po niekoľkých rokoch relatívneho pokoja, prudko zvyšuje. Tento rok odsúdili na smrť, bez akejkoľvek argumentačnej odbornej podpory, 50 vlkov. 

Ostali nevypočuté naše argumenty, že škodám na hospodárskych zvieratách (desiatky tisíc € ročne) sa dá jednoducho zabrániť preventívnymi opatreniami (predovšetkým strážnymi psami), že vlk pomáha eliminovať klasický i africký mor ošípaných, že vlk pomáha znižovať stavy premnoženej raticovej zveri, ktorá spôsobuje mimoriadne škody (milióny € ročne) na poľnohospodárskych aj lesných kultúrach. 

Zastavme tento zbytočný masaker vlkov. Môžeme to dosiahnuť jednoducho. Celoročnou ochranou vlka, ktorú dosiahneme jeho zaradením medzi chránené živočíchy v pripravovanej vyhláške ministerstva životného prostredia. 

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Podporte túto snahu svojim podpisom pod našu hromadnú pripomienku.

Ďakujem vám za pomoc našim lesom, slovenskej prírode a bezbranným vlkom.

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

FOTO: Zdroj: lovuzdar.sk