Vítání ptačího zpěvu

08.05.2019

Ve sváteční den 8. května 2019 proběhla na NS Hradisko po delší době tradiční a obnovená akce Vítání ptačího zpěvu.

Akci uspořádala Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a ČSOP Radhošť. Průvodci nám byli zkušení ornitologové a odborníci Dan Křenek, Vašek Tomášek, František Šulgan a další. Návštěvníci akce se mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze života ptačích druhů, poslechnout si jejich hlasové projevy nebo je přímo dalekohledem pozorovat. Na hlavami nám kroužila z dravců káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná (Falco tinnunculus) a další druhy zpěvných ptáků.

Do připravených ornitologických sítí se podařilo odchytit brhlíka lesního (Sitta europaea), pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla)  nebo rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus). 

Akce se zúčastnilo přes 40 návštěvníků a rodin s dětmi a během celého programu měli všichni pozorovatelé, kteří přivítali ptačí zpěv možnost pozorovat nebo slyšet 42 druhů ptáků.

Text a FOTO: Michal Šulgan, pedagog volného času a předseda ZO ČSOP Radhošť