Za zvuky noční přírody - rosnička zelená

19.04.2018

Příroda Beskyd se mění podle ročních období, mění se podle počasí a mění se ve dne i v noci. Každý z mnoha druhů živočichů vyhledává pro svůj odpočinek nebo aktivitu jiný čas. Vydejme se spolu za zvuky noční přírody, která nám poodhalí tajemství, kdo se za nimi ukrývá.

K večeru můžete v okolí vodních tůní zaslechnout jasný, silný hlásek, který se nese až do vzdálenosti stovky metrů. Patří samečkovi Rosničky zelené (Hyla arborea). Během května klade samička v chomáčcích až 1000 vajíček. Aktivní je za šera a v noci. Přes den rády tráví dospělé rosničky čas v křovinách, břehových porostech a vylézají na stébla trav či kmeny stromů. Tady mohou měnit svou intenzitu i odstín barvy těla a přizpůsobit se tak prostředí, kde se nacházejí.

Večer jsme seděli u televize a pootevřeným oknem najednou uslyšeli ze zahrady ostré zvuky. Vyběhli jsme ven a zapnuli diktafon. Na něj se nám krásně nahrál hlasitý zvuk rosničky zelené. Když jsme tento zvuk přehrávali, rosnička nám na něj začala odpovídat. Po několika opakováních jsme zjistili, odkud zvuk vychází a přiblížili se k tomu místu. Tam jsme ji objevili schovanou mezi listím na větvi ryngle. Její jasně zelená barva splývala se zeleným odstínem listů. Dokonale se tak přizpůsobila okolnímu prostředí. Udělali jsme pár fotografií této žáby, která patří mezi silně ohrožené druhy naší přírody a její hlas nás nadále provázel celým večerem až do noci.

Krásná a jedinečná je příroda Beskyd. Máme povinnost ji zachovat i pro budoucí generace

Michal Šulgan

pedagog volného času a předseda ZO ČSOP Radhošť

FOTO: Michal Šulgan