Zelená stezka - Zlatý list 2022 - 2. místo

13.05.2022

         Tak jsme to zvládli. Děti byli výborné a obsadili v soutěži pěkné druhé místo. 


V sestavě David Štěpán, Šimon Štíhel, Jakub Mička, Josef Dejmek, Terezka Šulganová a František Šulgan. Soutěžilo se ve tříčlenných družstvech a výsledky obou se pak sčítaly a udělaly průměr za celé družstvo. První družstvo tvořil David, Šimon a Jakub, druhé Jožka, Terezka a František. Děti byly přihlášené v kategorii mladší - 1. až 6.třída školní docházky. Soutěž probíhala formou stezky, kde se na jednotlivých stanovištích prověřovaly znalosti v oblasti zoologie, botaniky, ekologie, ochrany přírody, meteorologie....Otázky související s tuzemskou přírodou. Součástí hodnocení byla praktická pomoc přírodě (pomoc volně žijícím živočichům, zlepšení podmínek volně žijícím živočichům v okolí lidských sídel, pomoc při ochraně a péči o přírodně zajímavá nebo cenná území, pomoc přírodě v okolí bydliště (např. Živá zahrada..). Soutěž proběhla ve čtvrtek 12.5.2022 v lesoparku u Valašského ekocentra ve Valašském Meziříčí.

                                                 Text i foto:  František Šulgan