Zima ve vydřím rytmu

04.02.2020

Každý, kdo má rád zimu, sportuje nebo se toulá krajinou a užívá si tohoto ročního období. V přírodě se zdá jako by všechno spalo zimním spánkem, ale opak je pravdou. 

Někteří živočichové, kteří nespí, urazí za potravou mnoho kilometrů, aby zimu přežili a mohli se dočkat jara. Mezi tyto tajemné tvory rožnovské přírody patří i vydra říční (lutra lutra). Na zamrzlé řece Bečvě nebo jejich přítocích můžete najít v jemném poprašku sněhu její stopy a se zájmem pozorovat, co právě vydra dělala. Tato naše největší vodní lasicovitá šelma má na končetinách pět prstů s plovacími blánami, které jsou někdy ve sněhu také viditelné. Mezi tlapkami najdete čáru jako stopu po mohutném vydřím ocase, který vydra tak často využívá jako kormidlo k akrobatickým kouskům ve vodě, kde je jako doma. Vydry jsou nejdokonalejší plavci ze všech šelem. Udivují každého pozorovatele lehkostí pohybu, s níž provádějí i nesložitější obraty. Pod vodou i přes silný mráz vydrží několik minut a potopí se do hloubky až 12 m. To vše zvládnou také díky husté srsti s mohutnou tukovou vrstvou. Jelikož je vydra říční závislá na kvalitě a čistotě vod, můžeme s radostí říci, že příroda v našem městě a okolí ještě neutrpěla tak velké znečištění. Na kamenech zamrzlé řeky můžeme někdy najít i stopy po vydří hostině. Jsou to zbytky ryb, drobných savců nebo vydří trus plný šupinek a rybích kůstek. Ten, kdo má rád kouzla zimní přírody, tak může vyrazit na zajímavou a dobrodružnou procházku s rodinou či dětmi kolem vodních toků za poznáním života této krásné šelmy, která patří mezi silně ohrožené druhy.

Krásná a jedinečná je příroda Rožnova pod Radhoštěm. Máme povinnost ji zachovat i chránit pro budoucí generace.

Michal Šulgan, předseda ČSOP RADHOŠŤ

FOTO: Michal Šulgan