AKTUALITY
Co se u nás děje...

Bagry a ryby

04.03.2019

Unikátní výzkum doložil, co se děje s rybami při zásazích do vodních toků.

Světový den divoké přírody World Wildlife Day (WWD) je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Shodli se na tom představitelé 68. zasedání Valného shromáždění OSN 20. prosince 2013 při jeho vyhlášení.

Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území o rozloze 1200 km2 pohybuje. Sledujeme také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké migrační trasy využívají při svém pohybu beskydskou krajinou. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti...


Světový den mokřadů se slaví 2.2. 2019 a připomíná, proč je potřeba bažiny, slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště chránit. Nově si můžete prohlédnout i databázi mokřadů, kterou připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V nitru beskydských kopců se v rozpukaných pískovcových blocích nalézá útočiště vzácných a ohrožených druhů naší fauny -netopýrů. Jeskynní systémy jim zde umožňují v klidu přečkat zimu a nerušeně pobývat pozoruhodným životem.

Oznamuji Vám, že dnešním dnem se otevírá možnost podat si přihlášku do programu ČSOP Ochrana biodiverzity v roce 2019. Přihlášky s projekty je možné zasílat do neděle 17. března 2019.

PF 2019

01.01.2019

Děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2018. V novém roce Vám přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a hodně nových objevů v beskydské přírodě.