AKTUALITY
Co se u nás děje...

PF 2019

01.01.2019

Děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2018. V novém roce Vám přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a hodně nových objevů v beskydské přírodě.

Více co se stane, když jeden malý kluk pomáhá ptáčkům ? Klikněte na odkaz níže a odhalí se Vám jeden zimní příběh živé zahrady.

Pozorování a sčítání ptáků na krmítku je nový program občanské vědy určený pro nejširší veřejnost. Zapojit se může opravdu každý.

Ptáci v zimě

08.12.2018

V těchto dnech, kdy napadla souvislejší sněhová přikrývka, hledá mnoho zvířat potravu, aby zimu přežili. Patří mezi ně i různé ptačí druhy okolo lidských obydlí a v zahradách. Pomůžeme jim ?

CHKO Beskydy, Rožnovsko - Za hromadný úhyn raků v Rožnovské Bečvě může račí mor. Laboratorní analýza, kterou o víkendu provedli pracovníci Katedry ekologie Univerzity Karlovy, tak vyvrátila domněnky, že raky má na svědomí letošní horké jaro s nedostatkem kyslíku ve vodě a nadbytkem pylu.

Ve dnech 19.5. - 20.5. 2018 jsme instalovali 2 odchytové pasti na ocasaté obojživelníky v PP Rákosina ve Stříteži n. B. Podařilo se nám potvrdit výskyt Čolka velkého (Triturus cristatus) a dalších vodních druhů živočichů jako jsou Potápník vroubený (Dytiscus marginalis Linné, 1758), Vírníci (Gyrinidae) a různá vývojová stádia žab.

Na rozkvetlých květnatých loukách v Rožnově a okolí můžeme v této době najít nejvzácnější rostliny naší přírody - orchideje. Z koberců kopretin, zvonků a kohoutků našim očím neuniknou výrazné fialové květy Vstavačů mužských (Orchis mascula) a Prstnatců májových (Dactylorhiza majalis). Díky špatnému hospodaření v krajině (nadměrným používáním hnojiv...

Čolek velký (Triturus cristatus) je jediným kriticky ohroženým živočichem z 10 druhů obojživelníků, kteří se nacházejí v Rožnově, nebo v jeho blízkém okolí. Protože se výskyt tohoto druhu opírá pouze o náhodné a občasné zjištění, snažili jsme se podrobněji zmapovat jeho populaci.