EUROBATS slaví 30. výročí

21.04.2021

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) je významnou mezinárodní úmluvou, jejímž cílem je koordinace legislativní i praktické ochrany letounů žijících na území Evropy. 

Byla uzavřena v roce 1991, tedy právě před 30 lety. Česká republika je jednou z nejstarších smluvních stran dohody, a to již od roku 1994. Na každoročních zasedáních náš stát reprezentuje zástupkyně Ministerstva životního prostředí Mgr. Libuše Vlasáková, členem vědeckého výboru je Mgr. Helena Jahelková, Ph.D. Rádi bychom jim při této příležitosti poděkovali za dobrou spolupráci. Zároveň jsme potěšeni, že ČESON může dlouhodobě plnit roli partnera MŽP při řešení odborných otázek a naplňování dohody. Velké díky patří také pracovníkům sekretariátu EUROBATS v Bonnu. 

Všem kolegům v ČR i v zahraničí přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci na ochraně ohrožených létajících savců! 

VÍCE NA: https://www.eurobats.org/

Zdroj: ČESON, foto: Vladimíra Šulganová, DiS.