Odchyt medvěda v Beskydech je zbytečný

12.02.2019

Jeho chování je zcela běžné.

AOPK ČR včera obržela výzvu LČR, aby přesunula medvěda z Beskyd na jiné místo. Pro takový postup však nejsou žádné relevantní důvody.

Medvěd je zvíře, které do beskydských lesů patří. Tento jedinec se chová standardně, pohybuje se v oblasti s řídkým osídlením, kde nehrozí žádná zvláštní rizika. To, že se - zejména mladí medvědi - v zimě vzbudí a hledají potravu, je zcela běžné. Nic překvapivého není ani na tom, že si jako zdroj potravy vyhledají přezimovací obůrku, ve které je shromážděno velké množství jelenů.

Je možné, že medvěda ze spánku vyrušil nějaký skialpinista, který projížděl terénem.

AOPK ČR si nechá zpracovat genetickou analýzu vzorků trusu, aby se ověřilo, zda se nejedná o stejné zvíře, které se vloni pohybovalo na Vsetínsku. Výsledku budou až v řádu týdnů.

Aby byl přenos informací co nejrychlejší, je AOPK ČR v kontaktu se starosty nejbližších obcí i lesním správcem. Pro odchyt medvěda není žádný důvod, medvědi do naší přírody patří, stejně jako další velké šelmy, rys a vlk. Právě oblast Beskyd je jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco vlka a rysa můžete spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem.

Text: AOPK

Foto: Václav Tomášek