Živá zahrada - koukej, co kde lítá !

13.04.2020

Český svaz ochránců přírody přichází s nabídkou aktivity pro všechny, kteří mají k dispozici zahradu. Pozorujte po dobu státem vyhlášeného stavu nouze na zahradě ptáky! 

Zaznamenávejte si jejich výskyt do soutěžního formuláře. Až stav nouze skončí, formuláře vyhodnotíme a nejlepším pozorovatelům a dalším vylosovaným zašleme věcné ceny.

ČSOP se podporou výskytu divokých zvířat na zahradách zabývá dlouhodobě ve svém programu Živá zahrada. V rámci tohoto programu pak pro všechny, kteří teď mají čas a tak úplně nevědí, co s ním, a současně mají k dispozici zahradu, vyhlásil zvláštní soutěž nazvanou Živá zahrada - Koukej, kde co lítá!

V této soutěži jde o to, aby lidé ode dneška (25.3.) po celou dobu vyhlášeného stavu nouze zaznamenávali výskyt ptačích druhů na svých zahradách. Výskyt, resp. datum prvního pozorování ptačího druhu na zahradě se zaznamená do soutěžního formuláře

Mohou se zaznamenávat pouze ti ptáci, kteří se povrchu zahrady, vč. stromů a staveb na ní stojících i oplocení viditelně dotknou! Zahrady s největším počtem pozorovaných druhů i další, vylosované zahrady dostanou od Českého svazu ochránců přírody hodnotné ceny - například dalekohled, ale třeba také pytlík netopýřího guana. Zvláštní cenou pak bude udělení členství v ČSOP až do roku 2021.

Ptáky je dovolené na zahrady lákat - například poskytováním vody či přirozené ptačí potravy, ale také instalací ptačích budek. Podrobnější informace, rady a návody budou průběžně zveřejňovány na webu www.zivazahrada.cz a facebooku Živé zahrady.

A pokud kdokoliv bude brát podporu přírody na své zahradě opravdu vážně, může se přihlásit i do řádné soutěže Živá zahrada, jejíž soutěžní víkend proběhne od 22. do 24. května.

Důležitá poznámka: Všem soutěžícím žákům a studentům středních škol na požádání ČSOP vystaví potvrzení o tom, že po dobu stavu nouze se jen tak nepoflakovali, nýbrž věnovali čas biologickým pozorováním!

ZDROJ: www.csop.cz , FOTO: Michal Šulgan